Schuld en aanklacht?

Een nieuw jaar, dat betekent ook vaak diverse veranderingen. Zo kregen wij dit jaar in onze woonplaats te maken met ondergrondse afvalcontainers alleen nog maar te openen met een pasje.

Wij kregen, al voor de Kerst, netjes het pasje toegestuurd. Echter op 1 januari, toen iedereen volle vuilniszakken had van de feestdagen, hield ik mijn pasje voor de scanner en kreeg de melding ‘ongeldige pas’. De container ging niet open en daar stond ik met mijn vuilnis. Ik was niet de enige in onze woonplaats. Met veel irritatie en sociale-media-vervuiling tot gevolg.

Nu werk ik in de IT en heb daardoor enig idee hoe dit soort vernieuwingen tot stand komt. Het begint met een idee wat je uitwerkt in requirements (criteria, eisen). Zodra de software is gemaakt, ga je die testen. Je wilt immers juist voorkomen dat bewoners op 1 januari voor een dichte container staan. Maar dat ging in ieder geval, in dit geval, goed mis. En dat terwijl het bedrijf, wat dit heeft gemaakt, toch een hele goede reputatie heeft.

Lijkt dat niet een beetje op wat wij als christen meemaken? We zijn geheiligd, gerechtvaardigd (goede reputatie) maar zondigen ook weleens (de container die niet goed functioneert). En zoals op sociale media uitgebreid werd beschreven hoe slecht en dom het was, is er die stem van aanklacht en veroordeling die ons er eens even uitgebreid erop wijst hoe slecht we zijn. En eerlijk gezegd denk ik zelf soms ook wel eens “ja, dat was inderdaad niet best”. Voor je het weet leeft er een diepe overtuiging dat je niet waardig bent voor Jezus. Je moet eerst flink boete doen en “geestelijk worden” voor je kunt bidden en Hij weer naar je luistert en Hij weer blij is met jou.

Mag ik je het advies geven om eens goed naar de Waarheid te luisteren? De Waarheid maakt immers vrij. Vrij van die leugens en dat negatieve God-zelfbeeld.

Ik heb dat de laatste tijd gedaan aan de hand van het Bijbelboek Romeinen. Dat legt eerst uit dat we inderdaad een neiging tot zonde hebben. Het ontkent het niet, maar erkent de fouten die we maken.

Toen Adam zondigde werd de hele wereld getroffen. Zonde kwam zo het menselijk leven binnen met de dood als gevolg. En zo wierp dood zijn schaduw over de hele mensheid, omdat allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12)

Gelukkig hoeven we daarin niet te blijven. Want door het geloof dat Jezus de schuld van de zonde heeft gedragen, worden wij vrijgesproken.

Ons geloof in Jezus draagt Gods gerechtigheid aan ons over en hij verklaart ons nu onberispelijk in zijn ogen (Romeinen 5:1) Want door het bloed van Jezus hebben we de krachtige verklaring gehoord: “Je bent nu rechtvaardig in mijn ogen.” En vanwege het offer van Jezus, zul je nooit de toorn van God ervaren. (Romeinen 5:9)

En beter nog, we worden niet alleen vrijgesproken, ook vrijgemaakt. Dat betekent dat de macht van zonde in ons gebroken is, zodat we niet terugvallen in ons oude zijn.

Zou het duidelijker kunnen zijn dat onze vroegere identiteit nu en voor altijd van haar macht wordt beroofd? Want we waren met hem gekruisigd om het bolwerk van de zonde in ons te ontmantelen, zodat we niet langer een moment zouden blijven leven dat onderworpen was aan de macht van de zonde. (Romeinen 6:6) Maar nu, als liefhebbende dienaren van God, leef je in vreugdevolle vrijheid van de kracht van zonde. (Romeinen 6:22a).

Dat brengt ons in een geweldige vrijheid van zonde, maar betekent dus ook dat we niet in excuses kunnen blijven leven.

Wat doen we dan? Blijven we in zonde, zodat de vriendelijkheid en genade van God zal toenemen? Wat een vreselijke gedachte! We zijn voor eens en voor altijd gestorven aan zonde, terwijl een dode uit dit leven weggaat. Dus hoe kunnen we nog een moment langer onder de heerschappij van de zonde leven? (6:1-2)

Doordat Jezus de straf op zich nam kon God de Rechter uitspraak doen in de zaak tegen ons: “Niet schuldig!” En daarmee is de zaak gesloten (Romeinen 8:1) en kunnen wij weer vrij rondlopen.

Dus nu kan aan elk rechtvaardig vereiste van de wet worden voldaan door de Gezalfde die zijn leven in ons leeft. En we zijn vrij om te leven, niet volgens ons vlees, maar door de dynamische kracht van de Heilige Geest! (Romeinen 8:4)

Het was dus net als met die vuilcontainers dat we niet aan alle requirements konden voldoen en er bleef een risico op fouten over. Maar dankzij Jezus hebben we daar nu wel aan voldaan. Ik hoef niet keihard mijn best te blijven doen uit eigen wilskracht  om een zo goed mogelijk christen te zijn. Ik ben een goede christen, wat heet … een volmaakte christen die de volledige wet heeft volbracht!

De containers zijn weer in werking en het vuilnis is weggegooid. Loop jij nog wel met de schuld en aanklacht van je zonden rond? Gooi dat dan lekker in de container. Ze zijn open.