God is goed, de goedheid zelve!?

God, de goedheid Zelve !?

Gods goedheid is absoluut één van de meest betwijfelde eigenschappen van God door ongelovige en gelovige mensen. Als God dan echt goed is, waarom gebeurt er dit dan in mijn leven of waarom grijpt Hij niet in? Een eerlijke vraag, zeker als je om je heen kijkt en de ellende, pijn en verdrukking ziet.

Tegelijkertijd geloof ik dat een openbaring van Gods goedheid de sleutel is naar bekering en opwekking in ons land. Hoe meer de kinderen van God gaan leven vanuit de wetenschap dat God goed is, hoe meer daden van goedheid en rechtvaardigheid het land zullen overstromen. Totdat niemand er meer onderuit kan dat God werkelijk en alleen maar goed is.

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt.  Romeinen 2:4.

Het effect van Gods goedheid is bekering.  Het effect van bekering is vernieuwing. Goedheid Bekering Vernieuwing, prachtige volgorde !

Toch leven talloze mensen met deze wetenschap:

Ik ben slecht, ik moet me bekeren, ik val weer terug in het oude. Conclusie: God helpt mij niet en Hij is niet betrokken bij mijn leven. Zo kan de leugen dat God niet goed is kan gaan woekeren in je hart. Gods goedheid ontvangen, hoe graag we er soms ook een formule voor zouden willen. Het vloeit vanuit jouw relatie met Hem. Het is persoonlijk en stroomt constant vanuit Gods hart jouw leven in. Het is niet te stoppen en onveranderlijk, wat jij ook doet of laat.

Gods goedheid is er dus altijd en is onveranderlijk. Wat veranderd is onze mogelijkheid om Gods goedheid te ontvangen.”Maar hoe dan? Ik zie het even niet, of al heel lang niet…. ”

Ik denk dat we allemaal deze momenten kennen. Hieronder deel ik een aantal tips met je waarvan ik zie dat het mij helpt om me steeds weer open te stellen om God te ontmoeten en Zijn goedheid mij te laten raken. Soms zachtjes en soms met overweldigende stromen. Ongeacht je omstandigheden, ja zelfs middenin pijn en moeite.

Draai je om naar Jezus, stop met voor Hem uit te lopen

Als Gods goedheid je volgt, neem dan even een moment om te rusten.

Rusten van je goede bedoelingen, je eigen werken, het geraas om je heen en vul zelf maar in.

Neem een moment om aan Jezus Zijn voeten te gaan zitten. Vind je dat moeilijk? Vraag Hem je te helpen en onthoud dat dit er bij jou heel anders uit kan zien als bij de mensen om je heen. Niet iedereen is een soaker, een wandeling kan net zo rustgevend zijn.

Wordt eerlijk

Zelf ben ik ervan overtuigd dat God het onwijs op prijs stelt als Zijn kinderen helemaal eerlijk zijn tegen Hem. Dus zeg Hem dat je het moeilijk vind om Zijn goedheid te zien of dat het je het even niet meer geloofd. Hij doorziet van verre je gedachten dus gooi het eruit, zonder schaamte.

Sta op Zijn woord

Lees Gods waarheid en eet van Zijn goedheid op papier. Je zou kunnen zeggen: ik lees hier dat Uw goedheid mij najaagt, ik geloof Uw woord als de waarheid voor mijn leven. Ik wil het Heer, ik zeg JA tegen deze waarheid.

Vraag hulp

De Heilige Geest is je Helper en ten allen tijden bereid je te helpen om opnieuw te zien, te ervaren en te ontvangen van Gods goedheid. De Heilige Geest neemt het uit Jezus en bewerkt het in jou zegt de bijbel. In jezelf ga je Gods goedheid niet vinden maar in Jezus wel.

Dat betekend dat dezelfde openbaring die Jezus heeft van de Vader, beschikbaar is voor jou!

Laat los

Jouw gedachten van hoe Gods goedheid eruit moet zien of hoe je Hem eerder hebt ervaren in je leven mag je even loslaten. Eerdere ervaringen met God kunnen geweldig werken om je geloof te bouwen maar laat ze niet in de weg staan om Gods goedheid op een nieuwe, verrassende manier te ontvangen.

Wanneer je opnieuw ziet dat Hij goed is over jouw leven

Veranderd dat de manier waarop je God ziet

Veranderd de manier waarop je naar jezelf kijkt

Veranderd het hoe je naar andere kijkt

Veranderd je oude denken in nieuw denken

Dat is bekering en dat brengt vernieuwing!

Voorzeker Gods goedheid en genade zullen mij volgen, alle dagen van mijn leven. Psalmen 23:6