De vrucht van je Leven,

ontstaat in de tuin van je hart!

Als het Woord door Jezus wordt vergeleken met zaad. Dan is je hart, in deze vergelijking de akker, een tuin. Een net als in het paradijs ben jij geroepen om die tuin te bewaren.

Samenvatting van de preek van Albert van der Heide, zondag 8-10-2023

Het woord van God ontvangen is geen passieve gebeurtenis. Er is een verantwoordelijkheid bij de ontvanger die maakt dat het woord kan ontkiemen en vruchtdragen.
Dat blijkt uit het laatste vers van Jezus uitleg en is een sleutel naar het begrijpen van deze gelijkenis.

En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.’
‭‭Lukas‬ ‭8‬:‭4‬-‭15‬ ‭HSV‬‬

Het Woord wat in ons hart ontkiemd, maakt het mogelijk dat we vruchtdragen en dat we de vijand overwinnen. Nogal essentieel dus!

‘Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.’
‭‭1 Johannes‬ ‭2‬:‭14‬ ‭HSV‬‬

Waar wij in de Bijbel ‘het Woord van God’ lezen, staan in de grondtekst twee verschillende woorden.
Het geschreven Woord, de Bijbel (‘Logos’) het gesproken Woord van God, onderwijs en profetie (‘Rhema’).
Daarnaast is het Woord is ook een Persoon, het is Jezus zelf.
Het Woord van God is een scheppende en vernieuwende kracht.
Zie ook Johannes‬ ‭1:1-5‬, Jesaja‬ ‭55‬:‭8‬-‭11

——

Dan over die zaaier

‘Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op.’
‭‭Lukas‬ ‭8:5‬

Als je de Zaaier verraf houdt, geen volledige toegang geeft tot jouw akker dan zal hij alleen aan de randen kunnen zaaien.
En dat is geen plaats waar zaad ontkiemt. Een voorwaarde voor werkzaam zaad is dus intimiteit met de Zaaier. Zodat Hij kan zaaien op de beste plaatsen van jouw akker.
De ‘vogels’ zijn er namenlijk altijd. Ze roven, stelen en vernietigen het werk wat God wil doen in jou. Ze ‘pikken’ het zaad.
Mag Hij dichtbij komen, in het diepste van je zijn. Intimiteit en gemeenschap met God, hem toelaten in je binnenste, de diepste overgave

Welkom Heilige Geest, ik nodig u uit in het binnenste van mijn tuin.

—/////——-

‘En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht.’ Lukas‬ ‭8:6‬

Als een akker niet goed ontgint is, zijn er rotsen in de grond. Harde plekken waar het zaad niet kan ontkiemen. Zelfs al zijn de stenen en rotsen niet altijd zichtbaar boven de grond, het kleine laagje aarde waarin het lijkt te vallen houdt het vocht niet vast.
Het proces waarin een zaadje, de graankorrel sterft start niet. Voeding ontbreekt, het levende water kan niet gaan stromen.
Rotsen, harde plaatsen, weerstanden, schaamte, angst, onverschilligheid, bitterheid en pijn moeten worden verwijderd uit de akker van ons hart, anders zal ons hart, onze ziel altijd blijven reageren met ipv regeren over deze beschadegingen in onze ziel ipv vrucht te dragen.

Dank U Heilige Geest dat u samen met mij, de bovengrondse en ondergrondse rotsen wil verwijderen uit mijn tuin.
Zodat de grond ontvankelijk wordt voor uw Oneindige Liefde.

————-

‘En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het.’
‭‭Lukas‬ ‭8:7‬ ‭HSV‬‬

Als er veel onkruid is in de akker van je hart dan zal het goede wat opgroeit worden verstikt.
Onkruid is alles waar je, je vertrouwen op stel boven God. Rijkdom, je man of vrouw, je werk, je verzekeringspolis.
Onkruid zijn ook leugens. Onwaarheden die je gelooft over jezelf of over God. Vogelpoep, gedachten die niet van God komen. Hoop en geloof worden erdoor verstikt.
Onkruid merk je niet direct maar sluipenderwijs, gaanderweg. De ruimte die er is voor God en Gods wil vermindert langzaam maar zeker.

Dank u Heilige Geest dat u mij helpt het onkruid te onderscheiden en te verwijderen.

——

‘En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.