Prayer Family – Gebedsavonden

Locatie: I AM kantoor, Maasplein 66, 3331 LC, Zwijndrecht

‘Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Verblijd u altijd. ‘ 1 Thessalonicenzen 5:16-18

De datums:

De gebedsavonden zijn altijd op maandagavond om 20:00 uur via de zoom!

https://us02web.zoom.us/j/89294846863